Show simple item record

dc.contributor.authorDelavari, Stina
dc.contributor.authorHole, Steffen Amlie
dc.contributor.authorJohannessen, Nina Harslev
dc.contributor.authorOlsrud, Anders
dc.contributor.authorPutkowski, Anne Therese
dc.contributor.authorSand, Joakim
dc.date.accessioned2010-07-01T07:11:53Z
dc.date.available2010-07-01T07:11:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142283
dc.description.abstractMålsetningen var å undersøke sammenhengen mellom synskrevende skjermbruk og blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi. Blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi ble målt med fotopletysmografi samtidig som forsøkspersonene jobbet på en bærbar PC. Indusert hypermetropi på +3,00 og liten skriftstørrelse gjorde skjermarbeidet synskrevende. Resultatene viste at indusert hypermetropi ved skjermarbeid ikke påvirker muskelspenning og blodgjennomstrømning i m.orbicularis oculi. Synskrevende skjermarbeidet i 40 min resulterte i okulære symptomer som øyetretthet, slørete/tåkete syn og rennende øyne. Under skjermarbeidet var muskelspenningen konstant mens blodgjennomstrømningen først økte for så å gå ned. Disse endringene i blodgjennomstrømning kan være medvirkende i symptomutviklingen.en_US
dc.subjectskjermarbeiden_US
dc.subjectorbicularis oculien_US
dc.subjectastenopien_US
dc.titleSammenhengen mellom astenopi etter synskrevende skjermarbeid og blodgjennomstrømning i m.orbicularis oculien_US
dc.title.alternativeThe correlation between asthenopia following visual demanding work at a visual display unit and the bloodflow in m. orbicularisen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Ophthalmology: 754en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber63en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record