Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkarsten, Tone Helletun
dc.contributor.authorEllefsen, Sissel Sævareid
dc.date.accessioned2012-12-12T08:52:55Z
dc.date.available2012-12-12T08:52:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142157
dc.description.abstractFormålet med avhandlingen er å undersøke sammenhenger knyttet til motivasjon i arbeidslivet gjennom empiri. Arbeidsmotivasjon er et interessant område innenfor forskningen og i det praktiske liv. Særlig med tanke på at de menneskelige ressurser er sentrale for verdiskapningen i moderne organisasjoner. Selvbestemmelsesteorien er et godt innarbeidet og velutviklet metateoretisk rammeverk for studien av motivasjon og personlighet. Oppgaven tar sikte på å undersøke relasjonene mellom lønnstilfredshet og rettferdighet i lønnsspørsmål og elementer i selvbestemmelsesteorien. Disse begrepene tar hensyn til andre dimensjoner ved belønning enn direkte lønn og er interessante med tanke på behovstilfredstillelse som er kilden til autonom motivasjon i følge teorien. Etter våre analyser har vi fått bekreftet samtlige 15 testede hypoteser. Våre teoriutledede antakelser ser ut til å stemme overens med empirien, likevel viser noen av våre signifikant bekreftede hypoteser lavere forklaringskraft og stigningstall enn ønsket og forventet. Lønnsaviket viste seg en mindre viktig årsaksvariabel i vår modell enn antatt i relasjonene den inngår i.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectselvbestemmelsesteorienno_NO
dc.subjectlønnstilfredshetno_NO
dc.subjectarbeidsmotivasjonno_NO
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleLønnstilfredshet, rettferdighet og arbeidsmotivasjon i et selvbestemmelsesperspektiv : en kvantitativ studie i seks norske bankerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber181 s., xlixno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel