Show simple item record

dc.contributor.authorBaltzersen, Ane Franziska
dc.date.accessioned2013-10-14T07:23:10Z
dc.date.available2013-10-14T07:23:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142147
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: MiFID I ble innført i 2007 for å etablere et felles rammeverk for finansielle tjenester innen EU. Direktivet skulle blant annet gi økt investorbeskyttelse og økt konkurranse i markedet. Innføringen av MiFID førte til et fragmentert markedslandskap og i kombinasjon med en rask utvikling av teknologi, ga det en økning i algoritmisk aksjehandel i finansmarkedene. Denne studien undersøker hvordan markedet ble påvirket av MiFID I fra markedsaktørers perspektiv. Målet med studien er å få en dypere forståelse av hvordan markedsaktørene oppfatter markedet i etterkant av innføringen og sammenlikne dette med teori. Design og metode: Studien er gjennomført etter kvalitativ metode ved hjelp av et singelcasestudie. Ut ifra teoridelen har det blitt utledet fem proposisjoner. I analysen blir funnene i studien sammenliknet med disse proposisjonene. Datainnsamlingen er gjort ved dybdeintervju av fem informanter som er aktive på Oslo Børs og i de europeiske markedene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectMiFIDno_NO
dc.subjectaksjehandelno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomisk analyse
dc.subjectStudiebedøk
dc.titleInnføringen av MiFID 1 og påvirkningen i markedet : fra markedsaktørers perspektivno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber80 s.no_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record