Show simple item record

dc.contributor.authorVelken, Rannveig
dc.date.accessioned2012-11-15T08:50:24Z
dc.date.available2012-11-15T08:50:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142072
dc.description.abstractBakgrunn: Lover, forskrifter, offentlige utredninger og retningslinjer legger føringer for ernæringskartleggingsarbeid og understreker kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse. Nyere forskning dokumenterer alvorlige følger av underernæring hos eldre og viser til et behov for kartlegging. Hensikt: Å styrke forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende eldre ved å introdusere ”Ernæringsjournalen” som kartleggingsverktøy og utvikle kunnskap om sykepleieres erfaring med bruk av dette verktøyet. Teoretisk forankring: Studien knyttes til teori om pleiekvalitet, kunnskapsbasert praksis og Nasjonalfaglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Studien er inspirert av medvirkningsbasert praksisnær aksjonsforskning. Metode: Studien var handlingsbasert og ble gjennomført i samarbeid med sykepleiere i hjemmebasert omsorg over en ½ års periode. Kunnskapsutviklingen bygger på sykepleiernes erfaringer med Ernæringsjournalen som kartleggingsverktøy. I datagenerering ble fokusgruppeintervju brukt for å stimulere refleksjon og systematisere data. Resultat: Strukturelle faktorer har betydning for ernæringskartlegging. ”Ernæringsjournalen” erfares som et praktisk hjelpemiddel i vurdering av brukerens ernæringsstatus. Ernæringskartlegging ved bruk av ”Ernæringsjournalen” har betydning for kvalitet i vurdering av ernæringsstatus og tilrettelegging av individuelle ernæringsplaner. Konklusjon: ”Ernæringsjournalen” er et praktisk hjelpemiddel i vurdering av ernæringsrisiko i hjemmebasert omsorg. Anvendelsen er fleksibel og kan tilpasses hjemmetjenestens strukturelle ramme. Dersom organisatoriske faktorer legges til rette kan ernæringskartlegging ved hjelp av ”Ernæringsjournalen” føre til varige positive prosesser som medvirker til å styrke kvalitet i forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende eldre. Lærende fellesskap styrker implementering av ”Ernæringsjournalen”.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleErnæringskartlegging i hjemmebasert omsorg : "sammen er vi sterke"no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber98 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record