• Hvordan opplever og utvikler et team i barnehagen kunnskap? 

   Arvesen, Katrine (Master thesis, 2019)
   Problemstillingen er: "Hvordan opplever og utvikler et team i barnehagen kunnskap"? For å belyse dette ønsker jeg å se på hvordan barnehagens kunnskapsutvikling henger sammen med utviklingsprosesser. Jeg har da valgt meg ...
  • Nettforum : et verktøy for kunnskaps- og kompetanseutvikling? 

   Hystad, Erlend Ødegård (Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven har til hensikt å undersøke i hvilken grad bruk av nettbaserte forum påvirker opparbeidelse av kompetanser og fortolking. De kompetanseformene som er valgt ut er; kreativitet, fleksibilitet, problemløsningsevner ...