• Aksjonsforskning i Norge: teoretisk og empirisk mangfold 

   Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Book, 2017)
   Antologien Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold består av tjue vitenskapelige artikler innen utdanning, helse, vitensentre, kunst og arbeidsliv. Antologien gir et innblikk i historisk utvikling, ...
  • Electronic components, packaging and production 

   Halbo, Leif; Øhlckers, Per Alfred (Book, 1995)
   The present book is primarily meant for university education in introductory electronic packaging technology. We attempt to give an overview that encompasses aspects of material technology, metallurgy, chemistry, physical ...
  • "Fædrelandske Ideer". Jacob Aalls nasjonsforståelse 1799-1814 

   Hyvik, Jens Johan (Book, 2003)
   Hvad har Norge været; hvad er det; hvad kan det blive?” Med disse spørsmålene innledet Jacob Aall boken Fædrelandske Ideer som ble utgitt i 1809. Spørsmålene varslet et høyt ambisjonsnivå, en vilje til å drøfte norske, ...
  • Lærebok i personbeskatning : med tilhørende oppgaver 

   Bratlie, Knut (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;95, Book, 2013-10)
   Denne læreboken er ment som et supplerende læremiddel i faget Personbeskatning på 3. år innen studiet Økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor regnskap ved høgskoler og universiteter. Læreboken er basert på ...
  • Metacognition in Language Learning and Teaching 

   Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne (Book; Peer reviewed, 2018)
   This volume offers an exhaustive look at the latest research on metacognition in language learning and teaching. While other works have explored certain notions of metacognition in language learning and teaching, this book, ...
  • Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis 

   Frers, Lars; Hognestad, Karin; Bøe, Marit (Book, 2017)
   Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. I profesjonell praksis vises kunnskap ...
  • Soga om høgskulen i Bø. Telemark distriktshøgskole og Høgskolen i Telemark 

   Rovde, Olav (Book, 2018)
   Den 29. mai 1970 avgjorde stortingsfleirtalet (87 – 57) å leggje distriktshøgskulen i Telemark til Bø. Fleirtalet var overraskande stort. Sterke krefter hadde i debatten før vedtaket satsa på å plassere den nye institusjonen ...
  • "Vårt hjerte vet, vårt øye ser". Kulturvern i Norge 

   Bø, Sigrid; Eilertsen, Turid Følling (Book, 2004)
   Boka tar leseren med på en kunnskapsreise om kulturminner og kulturmiljø. I den presenterer forfatterne de ulike sidene av kultur og kulturvernet samlet, både materielle og ikke-materielle kulturminner. Miljøet som omgir ...