Show simple item record

dc.contributor.advisorStøren, Øyvind
dc.contributor.advisorStøa, Eva Maria
dc.contributor.authorJanisionyte, Rosita
dc.date.accessioned2023-07-11T16:41:42Z
dc.date.available2023-07-11T16:41:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6816397:54047494
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077721
dc.description.abstractFORMÅL: Formålet med denne masteroppgaven var å undersøke sammenheng mellom beinstyrke målt i en repetisjon maksimum (1RM), og relativ styrke (1RM/kroppsvekt; RS) i øvelsen knebøy, og løpsprestasjon i distansene 100meter (m) og 800m. Videre ønsket jeg å undersøke hvorvidt løpere med 1RM over gjennomsnittet hadde bedre løpsprestasjon sammenlignet med løpere med 1RM under gjennomsnittet, og hvordan en eventuell endring i maksimal styrke i knebøy påvirket løpsprestasjonen på disse distansene. METODE: 12 friske deltakere i alder 24.8 ±5.3 (n=6 kvinner, n=6 menn) deltok i denne studien. Testpersoner ble testet i; 1RM 90˚ knebøy utført i Smith-maskin, både totalt og relativt til kroppsvekt, 100m og 800m tidsprestasjon i løping, maksimalt oksygen opptak (VO₂ₘₐₖₛ), arbeidsøkonomi i løping (Cᵣ). Maksimal aerob hastighet (MAS) og maksimal anaerob hastighet (MANS) ble regnet ut på grunnlag av disse testresultatene. Alle testene ble gjennomført før og etter en 6 ukers treningsperiode med valgfri trening. Treningen hadde i hovedsak som hensikt å forbedre MAS eller MANS. RESULTATER: Både 1RM og RS korrelerte med 100m tidsprestasjon (TT) ved pretest (hhv. r=0.66, p<0.05; og r=0.73, p<0.01). Verken 1RM eller RS korrelerte med 800TT ved pretest. 800TT korrelerte ved pretest med 100TT, MAS og MANS og med VO₂ₘₐₖₛ alene. Deltakerne som hadde over gjennomsnittlig 1RM var signifikant raskere på 100m enn deltakere under gjennomsnittlig 1RM ved pretest. Det ble funnet korrelasjon mellom endring i både 1RM og RS, og endring i 100TT i prosent (∆%), (hhv. r=0.73, p<0.01 og r=0.78, p<0.01). Tilsvarende signifikante korrelasjoner ble derimot ikke funnet mellom endringer 1RM eller RS og 800TT. KONKLUSJON: Denne masteroppgaven bekreftet at maksimal beinstyrke er viktig for sprint prestasjon på 100m distanse hos moderat trente deltakere. Når det gjelder beinstyrkens signifikans for 800m, ble det ikke funnet noen statistisk signifikante korrelasjoner mellom 1RM eller RS i knebøy og 800TT, det ble derimot funnet signifikant korrelasjon mellom 800TT og 100TT og MANS. Med bakgrunn i dette kan maksimal styrketrening anbefales for løpere med hensikt om å utvikle toppfart og dermed øke MANS.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleSterkere er raskere? Betydningen av beinstyrke målt som en repetisjon maksimum og relativ maksimal styrke i knebøy for løpsprestasjon på 100-meter og 800-meter blant moderat trente
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record