Show simple item record

dc.contributor.advisorHilsen, Anne Inga
dc.contributor.authorSolem, Linda Letmolie
dc.date.accessioned2022-08-11T16:42:54Z
dc.date.available2022-08-11T16:42:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6592797:50400802
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011425
dc.description.abstractHelsekompetanse er i vinden, og det kommer stadig mer litteratur på temaet. I 2021 viste en studie blant innbyggere i Norge at ca 33% av oss ikke har kompetansen som er nødvendig for å ta gode valg og aktivt delta i «pasientens helsetjeneste» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019; Le, Finbråten, Pettersen & Guttersrud, 2021). Samtidig som det arbeides for å styrke den enkeltes helsekompetanse, rettes oppmerksomheten mot blant annet helsetjenestens mulighet for å bli lettere å forstå (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019). Brach et al. (2012) trekker frem 10 kjennetegn ved en organisasjon som er enkle å forstå og benytte seg av, både for innbyggere og pasienter - en «health literate organization», som oversettes til helsekompetansevennlig organisasjon på norsk (Le, Finbråten, Pettersen & Guttersrud, 2021). Fra før av vet vi at helseorganisasjoner kan være vanskelige å forstå, og at det ikke alltid er slik at tilbudene blir brukt likt og er likeverdige (Trezona et al., 2017). Med dette studiet ønsket jeg å undersøke hvordan kommuner i Norge kan jobbe for å senke terskelen og oppnå mer likeverdige tjenester, på tross av ulik helsekompetanse blant innbyggerne. For å undersøke om kommuner er opptatt av å være helsekompetansevennlige gjennomførte jeg en spørreundersøkelse blant folkehelsekoordinatorene i Norge. I etterkant av spørreundersøkelsen intervjuet jeg en kommune om hvordan de jobber med å bli mer helsekompetansevennlige. Resultatene mine viser at kommuner i Norge verken er enige eller uenige i at de er helsekompetansevennlige, og det betyr at vi har mye å gå på. Kommunene ønsker seg støtte og drahjelp både lokalt og nasjonalt, i arbeidet med å endre struktur og holdninger samt forenkle og tilpasse tilbud og tjenester. Videre peker resultatene på at denne jobben burde gjøres i et samarbeid mellom ansatte, innbyggere og kommunen som organisasjon samt nasjonale myndigheter. Min studie finner heller ingen forskjell i helsekompetansevennlighet mellom små og store kommuner.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleHelsekompetansevennlige kommuner. Hva skal til for å forenkle organisasjonen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record