Show simple item record

dc.contributor.authorJonsdottir, Oddbjørg Erla
dc.date.accessioned2015-07-27T10:06:00Z
dc.date.available2015-07-27T10:06:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293637
dc.description.abstractBakgrunn: Helsefremmende arbeid bygger på et salutogent syn på helse. Salutogenese anses som et stressorientert konsept med fokus på ressurser. I følge Antonovsky innebærer spenningshåndtering både problemløsing og følelsesregulering. Sunne følelsesregulerende strategier er derfor nødvendige for å bevare vår helse. Formål: Denne masteroppgaven forankret i helsefremmende arbeid, har som hensikt å undersøke hvilke mestringsstrategier medisin- og psykologistudenter bruker til å håndtere stress. Samtidig som studien undersøker i hvilken grad studenten bruker selvmedfølelse, en form for følelsesregulerende strategi, for spenningshåndtering i stressende situasjoner. Jeg har derfor valgt følgende problemstilling: Hvordan håndterer medisin- og psykologistudenter det følelsesregulerende aspektet av spenningshåndteringen i stressende situasjoner? Metode: Denne studien har en kvalitativ forskningsdesign. Datamaterialet er innsamlet gjennom seks individuelle intervjuer. Utvalget er et strategisk utvalg og bestå av to medisinstudenter og fire psykologistudenter. Inkluderingskriterier for deltakelse var deltakelse i Stressmestringsstudien samt gjennomgått kurs i Mindfulness basert stress reduksjon på 2. eller 3. semester. Funn: Reaksjoner i form av tanker og følelser i stressende situasjoner må ikke kun bearbeides i selve situasjonen men også i etterkant. Til å skape avstand fra reaksjonene som oppsto både i og etter stressende situasjoner bruket studentene pusten for å stoppe opp og kjenne etter sitt eget spenningsnivå. Denne avstanden gav dem et nytt perspektiv så de kunne velge sin respons og dermed aktivere hensiktsmessige mestringsstrategier. Det er derfor ikke situasjonen i seg selv som er problematisk for informantene men de indre reaksjonene som oppstår under og i etterkant av situasjonen som er problematiske. Konklusjon: Følelsesregulering er en viktig del av spenningshåndteing. God følelsesregulering gir derfor anledning til aktivering av hensiktsmessige motstandsressurser og dermed å bevare vår posisjon eller føre oss nærmere helseenden på Antonovskys helsekontinuum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfoldnb_NO
dc.title«Cura te ipsum» Ta vare på deg selv : en kvalitativ studie om medisin- og psykologistudenters stresshåndtering og selvmedfølelse.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record