Show simple item record

dc.contributor.authorKaupang, Aileen
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2015-07-27T08:40:32Z
dc.date.available2015-07-27T08:40:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293608
dc.description.abstractBakgrunn / problemstilling: Mange av innvandrerne som kommer til Norge, kommer hit uten å ha utdanning. Noen har utdanning fra hjemlandet som ikke er relevant i Norge og som gjør at de ikke kan dra nytte av den når de skal søke arbeid her. I Norge har vi også en svært sammenpresset lønnsstruktur, hvilket fører til at selv lavtlønte tjener forholdsvis godt. Dette er resultat av en politikk som har vært ført gjennom hele etterkrigstiden. Målet med denne politikken har vært å ikke ha store forskjeller i samfunnet, da dette kan ha mange negative følger som for eksempel økt kriminalitet og økt fattigdom. Det faktum at lavtlønte i Norge tjener forholdsvis godt, gjør igjen at arbeidsgivere synes å ha en tanke om at man i alle fall bør kunne forvente at arbeidstakerne har minimum gjennomført og bestått videregående skole. Det blir altså stadig vanskeligere å få arbeid i Norge uten å ha gjennomført og bestått videregående opplæring. Alle som bor i Norge, er over 25 år og har permanent oppholdstillatelse har krav på at fylkeskommunen betaler videregående utdanning for dem hvis de ikke har dette fra før av. Mange innvandrere får derfor dette tilbudet som et tiltak for å komme ut i arbeidslivet. Jeg har ønsket å se på hva innvandrere opplever som spesielt vanskelig når de kommer til Norge og i prosessen mot integrering og arbeidsaktivitet. Jeg endte derfor opp med følgende problemstilling: Hvordan opplever voksne innvandrere å mestre livet i Norge før, under og etter fagutdanning?. Formål: Hensikten med å finne ut hva som oppleves spesielt vanskelig å mestre, er å bidra til at personer som arbeider i hjelpeapparatet i for eksempel NAV, i introduksjonsprogram eller i annet arbeid med innvandrere skal få økt forståelse for hvordan de kan hjelpe innvandrerne i deres integreringsprosess i Norge. Studien vil også kunne være interessant for ansatte i videregående voksenopplæring og andre som skal fungere som veiledere for innvandrerne. Metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Jeg har gjennomført seks kvalitative dybdeintervjuer. Informantene var fra to ulike verdensdeler, Afrika og Asia. Utvalget bestod av tre flyktninger og tre personer som hadde kommet til Norge av andre grunner. Det var to menn og fire kvinner. Alle har gjennomført og bestått helsefagarbeiderutdanning i Norge. Konklusjon: Hovedfunnene i studien er at det er svært vanskelig for innvandrere å få arbeid i Norge uten utdanning og med dårlige språkkunnskaper. Innvandrere synes det er vanskelig å lære språket. Jeg fant også at det ikke alltid er lett å få gjennomslag for sine ønsker i NAV-systemet, til tross for klare rettigheter innenfor lovverket. Når man har gjennomført og bestått en fagutdanning og fått fagbrev er det lettere å få arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfoldnb_NO
dc.titleUtdanning på vei mot integrering i Norge : hva opplever innvandrere som utfordrende?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record