• Kunsten å unngå den vanskelige samtalen 

      Gilboe-Caspersen, Christine (Master thesis, 2016)
      Foreldremøtet er temaet for denne oppgaven. Oppgaven ser på hvordan skolen kan utvikle samarbeidende foreldremøter. «Styrket foreldreengasjement og utvikling av godt samarbeid mellom hjem og skole er et viktig ledd i ...