• De 3 R ̍er: Realistiske, Relevante & Regelmessige samvirkeøvelser. 

      Håland Johansen, Fredrik (Master thesis, 2018)
      Studier av interorganisatorisk samvirke ved ulykker og kriser har økt de siste årene. I denne studien, som er gjort på grunnlag av observasjon og intervjuer med nødetatenes innsatsledere i innsatsleder kommandoplass (ILKO), ...