• HoloLens innovasjonen i Statoil. 

      Nymoen Tansem, Monica; Sangolt, Jannicke; Hansen, Heidi Therese (Master thesis, 2018)
      Vår undersøkelse understøtter forskning som viser hvordan innovasjon skapes og spres gjennom translasjon og sosiale prosesser, og ikke gjennom teknologiens iboende egenskaper. Undersøkelsen gir dybdeinnsikt i kommunikasjonens ...