• Påvirker lyd/støy den kognitive belastningen og beslutningsevnen hos beredskapspersonell? 

   Lundgren, Steinar; Thelle, Dag Arvid (Master thesis, 2021)
   Mål: Vi ønsker å undersøke om det slik at lyd/støy påvirker den kognitive belastningen og beslutningsevnen til beredskapspersonell. Er det spesielle lydspektra i overtoneregisteret som påvirker kognisjon når de utfører ...
  • Vurdering av personlige egenskaper ved rekruttering 

   Vigebo, Maren Egset (Master thesis, 2021)
   Oslofjord Convention Center er et kommersielt konferansesenter etablert i 2011, virksomheten har som målsetning å bli Europas største konferansedestinasjon og fornøyde kunder er en nøkkelfaktor for å nå målet. Gjennom ...