• Kartlegging av norske verksemders tilnærming til mangfald 

      Skjerdal, Trine Neset (Master thesis, 2021)
      Mangfald i norsk arbeidslivet har auka betydeleg dei siste åra, og mangfaldsdiskursen i samfunnet er med på å bidra til at verksemder har eit auka fokus på å nytte dette til å få eit betre resultat gjennom blant anna auka ...