• Mellomleder, mor og «prosjektleder» – en uoppnåelig standard? 

      Kara, Berfin; Sunde, Bergljot Wiulsrød (Master thesis, 2022)
      Selv med progressive nasjonale likestillingstiltak er kvinner fortsatt i mindretall i toppledergruppen i norske virksomheter i privat og offentlig sektor. I denne kvalitative studien fokuserer vi på kvinnelige mellomledere ...