• Meningsskaping og organisasjonsendring i helse- og omsorgstjenester 

      Risnes, Wenche Olsen (Master thesis, 2021)
      Kommunale helse- og omsorgstjenester er i endring som følge av demografisk utvikling, endret sykdomsbilde i befolkningen, medisinsk- og teknologisk utvikling og mangel på arbeidskraft. Kommunehelsetjenesten har behov for ...