• Negative konsekvenser av ekstrarolleadferd 

      Kvamme, Siw Randi; Lundkvist, Gry Anita (Master thesis, 2022)
      Ekstrarolleadferd er ansett å være positivt for organisasjoner. Det kan være ulike årsaker til at ansatte utøver ekstrarolleadferd, og hvilke konsekvenser det kan føre til. Adferden er ansett å være gjeldende under endringer ...