• Å innovere i offentlig sektor med Lean StartUp : hvordan fungerer det? 

      Fossaas, Anna Merethe; Simonsen, Terje (Master thesis, 2016)
      Det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer. En av disse er økt befolkningsvekst og økt levealder, som blant annet setter press på helsevesenet. I stortingsmeldinger og andre utredninger anbefales det at ...