Show simple item record

dc.contributor.authorAzizi, Blerim
dc.contributor.authorRushiti, Albert
dc.date.accessioned2015-04-22T09:19:21Z
dc.date.available2015-04-22T09:19:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282220
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg økonomistyringskonseptet «Balansert Målstyring» eller «Balanced Scorecard», som det også kalles på engelsk. Balansert målstyring har utviklet seg til å bli et kjent styringssystem som både brukes i privat og offentlig sektor. Det er i stadig utvikling gjennom erfaringer som er akkumulert av forskere og brukere. Dette gjør det til et spennende konsept, som vi har jobbet med i vår masteravhandling. Hensikten med oppgaven har vært å gjennomføre en kartleggende studie om balansert målstyring i kommunal sektor i Norge. Vi har sett på antallet kommuner som bruker eller ikke bruker BMS, og hvorfor, samt kartlagt eventuelle utfordringer som kommunene har erfart med konseptet. Avhandlingens problemstilling er som følgende: "Hvilke utfordringer står norske kommuner ovenfor ved implementering av økonomistyringssystemet «Balansert Målstyring», og på hvilke måter og i hvilken grad blir det brukt?" For å kartlegge dette benyttet vi en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle de 428 kommunene som eksisterer i Norge i dag. Vi fikk i alt 111 gyldige svar som kunne brukes til videre forskning. I tillegg ble det gjennomført 15 telefonintervju med kommuner som hadde mulighet til dette. Med en responsrate på 26% på spørreundersøkelsen er det vanskelig å si hvor utbredt balansert målstyring er i norske kommuner. Dataen viser at det er nokså lik fordeling mellom de som bruker og ikke bruker BMS. Funnene i studien viser blant annet at balansert målstyring kan være en vedvarende mote i den norske kommunale sektoren. Norske kommuner bruker BMS først og fremst som et måle- og rapporteringssystem. Videre identifiserer studien at BMS ikke blir brukt til sitt fulle potensial ved at det kun blir brukt som et rapporteringsverktøy. Denkartlegger også utfordringer med å finne nyttige og riktige måleindikatorer i offentlig sektor. BMS kausalitet er lite forstått i offentlig kontekst, og studien identifiserer at det trengs videre forskning rundt dette temaet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstudiebedøknb_NO
dc.subjectbalansert målstyringnb_NO
dc.subjectbalanced scorecardnb_NO
dc.subjectkommunal sektornb_NO
dc.subjectøkonomistyringssystemnb_NO
dc.titleBalansert målstyring i norske kommuner : Utbredelse og praksisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber218nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record