• Autonomistøtte i Gruppearbeid 

   Kanagendran, Harishan (Master thesis, 2021)
   I denne Masteravhandlingen har jeg tatt for meg utfordringen med å undersøke og redegjøre for hvordan studenter opplever Autonomistøtte i gruppearbeid og hvordan dette påvirker motivasjon og velvære hos studentene. Dermed ...
  • Effekter av selskapets samfunnsansvar overfor forbrukeratferd i Norge 

   Abdo Yosef, Herman (Master thesis, 2021)
   Samfunnsansvar er ansvaret hver enkelt person har overfor samfunnet. Deres handlinger samsvarer med samfunnet for å skape balanse mellom miljø, velferd i samfunnet og økonomisk vekst. Denne studien undersøker virkningen ...