Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHorgen, André
dc.contributor.authorJensen, Anders Thormann
dc.date.accessioned2021-07-20T16:12:22Z
dc.date.available2021-07-20T16:12:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2575486:42385735
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2764820
dc.description.abstractI Norge har integrering af indvandrere været en stor del af samfundsdebatten de sidste 20 år, hvilket har medført at offentligheden på forskellige måder forsøger at tilrettelægge for integrering. Friluftsliv har en stærk position i det norske samfund, hvilket har resulteret i at det er blevet en større arena for integrering. Jeg undersøger hvordan brugen af friluftsliv i en integrationskontekst medieres af regeringen og Norsk Friluftsliv, som begge er to vigtige samfundsaktører, der ønsker at bruge friluftsliv i en integrationskontekst. Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse bruges som teoretisk og metodisk rammeværk. Den kritiske diskursanalyses formål er at identificere og analysere diskurser som udtryk for sprogbrug, der giver oplevelser og fænomener en bestemt betydning afhængigt af perspektiv. Gennem analysen bestående af to stortingsmeldinger der omhandler friluftslivspolitik samt 15 net-artikler fra Norsk Friluftslivs hjemmeside, har jeg identificeret følgende fire diskurser der medieres af regeringen og Norsk Friluftsliv i dataudvalget, når der skrives om Friluftsliv og integrering: en national identitetsdiskurs, en inkluderingsdiskurs, en egalitetsdiskurs og en helsediskurs. Diskurserne kommer til udtryk igennem en tro på, at friluftslivet er godt og helsefremmende, at alle har mulighed for at dyrke det, at det er særegent norsk og en vigtig del af den norske kultur, og derfor fungerer som en god arena for integrering. Analysen viser en tvetydighed der dokumenterne fremstiller friluftslivet som noget ”typisk norsk” som indvandrere bør integreres ind i, hvilket kan tolkes som assimilering. Samtidig åbner de for at indvandrere kan være med å skabe nye friluftsliv traditioner, ved at accepterer og tilrettelægge for indvandreres friluftslivs præferencer. Det konkluderes med, at den tvetydige måde friluftslivet medieres på, kan være til at skabe et ”os og dem” skille mellem majoritetsbefolkningen og etniske minoriteter, selvom regeringen og Norsk Friluftsliv giver udtryk for at ønske det modsatte.
dc.description.abstractIn Norway the integration of immigrants has been a big part of the public debate the last 20 years. The government has tried to integrate immigrants into the norwegian society by different means, and in this context friluftsliv has been used, because of the strong position it has in the Norwegian culture and society. During the 2000s friluftsliv gained a larger role as a platform for integration. The government and Norsk Friluftsliv are important actors that both wants to use friluftsliv as a platform for integration. This paper examines how these actors mediate the use of friluftsliv as an arena for integration using Norman Fairclough´s critical discourse analysis (CDA) as a theoretical and methodological framework. In CDA, language is viewed as a social practice, that both constitutes and is constitued by a certain representation of the social practice within a field. The corpus consists of two white papers that focuses on friluftsliv, and 15 web-articles from Norsk Friluftsliv´s webpage. The analysis of the corpus resulted in the following four discourses: A national identity discourse, an inclusion discourse, a health discourse and an egality discourse. The discourses are expressed through a belief in the benefits of friluftsliv, and the belief that friluftsliv is «particularly norwegian» and an important part of norwegian culture, and thus friluftsliv should be used for integration of immigrants. The analysis has shown an ambiguity where the documents portray friluftsliv as something “particularly norwegian” that immigrants should be integrated into, which can be interpreted as assimilation instead of integration. At the same time, the government and Norsk Friluftsliv are open to a change in friluftsliv, where immigrants can participate in creating new “friluftsliv traditions”, by accepting immigrant preferences in friluftsliv and organizing activities according to their preferences. The paper concludes that the ambiguity of the portrayal of friluftsliv in an integration context can lead to a “us and them” divide between the majority population and the immigrants, even though the government and Norsk Friluftsliv expresses a wish for the opposite to happen.
dc.languagedan
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleNaturlig inkludering? En kritisk diskursanalyse af det «norske friluftslivet» i en integreringskontekst
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel