Show simple item record

dc.contributor.authorKorslund, HIlde Sofie
dc.date.accessioned2021-06-29T09:24:21Z
dc.date.available2021-06-29T09:24:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761858
dc.description.abstractHelse- og Omsorgsdepartementet har satt krav om pasientmedvirkning i helsetjenesten for optimal pasientbehandling. Pasientene har rett til å komme med innspill om valg av behandling, og innspill om behandlingen. Det er gjort mange effektstudier og livskvalitetsstudier av pasienter som får transfemoral TAVI-behandling, men vi har ikke funnet undersøkelser om hvordan pasientene selv opplever behandlingen. Helsepersonell har en oppfatning av at vi gir god pasientbehandling og pasientomsorg, selv om pasientene ikke har blitt spurt om så er tilfelle. Kunnskap om pasientenes opplevelser er nødvendig i et kvalitetsutviklingsarbeid. Formålet med masteroppgaven var derfor å undersøke hvordan pasienter med alvorlig aortastenose opplever transfemoral TAVI-behandling i lett sedasjon. Studien hadde fokus på aspektene smerte, ubehag og trygghet under prosedyren. Ved hjelp av en semistrukturert intervjuguide ble seks tilfeldige pasienter ble intervjuet i etterkant av TAVI-behandling om sine opplevelser med behandlingen. Intervjuene ble transkribert og analysert ut fra en kvalitativ induktiv analyse. Ved analysen av dataene har Tjoras systematiske tekstkondensering blitt brukt, med inspirasjon av Malterud, Kvale og Brinkmanns teoretiske analyser av dybdeintervju. Pasientene beskrev opplevelsen av TAVI-behandling som positiv, og var takknemlige for behandlingen de hadde fått. De ble møtt med god omsorg, følte seg trygge og godt ivaretatt av det tverrfaglige teamet. De opplevde innsettingen av hjerteklaffen som lite smertefullt. Strengt sengeleie postoperativt ga smerter i ryggen hos noen av pasientene. Samtlige pasienter klaget over ubehag og smerter ved innleggelse av sentralt venekateter (CVK) på halsen. Postoperativt syntes alle pasientene at å ha et innlagt CVK var ubehagelig. Pasientbehandling som reduserer ubehaget for pasienter som kommer til TAVI-behandling bør kartlegges, og pasientenes brukerrettigheter må følges. Metoden for innleggelse av sentralt venekateter bør evalueres for å redusere ubehaget for pasientene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectaortastenoseen_US
dc.titlePasienters opplevelse av transfemoral Trans Aortic Valve Implantationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700en_US
dc.source.pagenumber68en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record