Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBratsberg, Ingjerd Sørhaug
dc.date.accessioned2015-01-14T09:13:56Z
dc.date.available2015-01-14T09:13:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274050
dc.description.abstractBakgrunn: Kronisk nyresvikt er økende i forekomst. Det blir flere eldre som behandles med dialyse, og utviklingen viser at tallet vil stige. Politiske anbefalinger sier at andelen av de som behandles med peritoneal dialyse (PD) bør ligge på 30 % mens dagens tall er 16,3 %. Tidligere forskning knyttes i stor grad til medisinske funn, og det er forsket lite på pasientens erfaringer og opplevelser av å ha denne behandlingen hjemme. Hensikt: Hensikten med studien er å utforske hvilke erfaringer personer over 65 år har med å gjennomføre peritoneal dialyse hjemme. Studien utforsker videre hvilke forhold pasienten mener må ligge til grunn for at denne behandlingsmetoden skal være en god ordning. Teoretisk forankring: Studien bygger på aktuell faglitteratur om eldre, nyresvikt, helse, mestring, PD behandling samt studier som belyser eldre i PD – behandling. Kronisk nyresvikt har stor innvirkning på den enkelte pasient, og også familie og omgivelser. Det å gjennomføre peritoneal dialyse i eget hjem griper inn på mange arenaer. Metode: I studien anvendes utforskende design, med kvalitative halvstrukturerte forskningsintervju som metode. Det er gjennomført seks forskningsintervju med informanter. Resultat: Informantenes erfaringer samles i tre tema. "Forutsetninger og rammefaktorer" som handler om å oppleve trygghet og ulike forhold som må tilrettelegges for at PD skal fungere hjemme. "Muligheter i hverdagslivet" innebærer å ha kontroll over eget liv og kjenne livslyst til tross for helseplager. "Begrensninger i hverdagslivet" omfatter fysiske tilleggsbelastninger, andre helseplager og manglende frihet pga nyresvikt og PD. Konklusjon: Pasientene har behov for døgnkontinuerlig tilgang på personell med PD – kompetanse samt rådgivning knyttet til kosthold og ernæring. Informasjon til nye PD -pasienter må inkludere at PD medfører behov for egnet rom til utstyr og dialyse, at PD forutsetter både praktiske og kognitive ferdigheter og kan gi en opplevelse av ambivalens knyttet til frihet/avhengighet. Studien avdekker at det er behov framtidig forskning på håpets betydning knyttet til det å leve med PD og ambivalensen relatert til frihet/avhengighet som pasientene erfarer ved å gjennomføre PD i eget hjem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectnyresviktnb_NO
dc.subjectperitoenal dialysenb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titlePeritoneal Dialyse - en krevende følgesvenn Hvilke erfaringer har personer over 65 år med å gjennomføre peritoneal dialyse hjemme?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel