• Morgendagens beredskap et ledelsesansvar 

      Berger, Stine (Master thesis, 2021)
      Temaet for denne studien har vært «Morgendagens beredskap – et ledelsesansvar». Bakgrunnen for studien har vært at sikkerheten i norske fengsel stadig blir utsatt for intenderte og villede hendelser, som krever stor ...