• The times they are a-changin’ 

      Aarvik, Cathrine Bjerkan (Master thesis, 2021)
      Norge anses som et av verdens mest likestilte land, men målinger vitner om en kjønnsubalanse i arbeidsmarkedet og i lederstillinger. Toppledelser i Norge er ikke representative for det moderne norske samfunnet, hvor kun ...