Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHorgen, André
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-03-08T09:59:51Z
dc.date.available2021-03-08T09:59:51Z
dc.date.issued2021-03-08
dc.identifier.isbn978-82-7206-587-3
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732097
dc.description.abstractRapporten dokumenterer dødsulykker ved friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. Det konkluderes at det i gjennomsnitt har omkommet 64 mennesker pr. år, i friluftslivsrelaterte ulykker i Norge, de siste 20 årene. Omtrent halvparten av disse har omkommet ved utøvelse av ikkemotoriserte friluftslivsaktiviteter. I forbindelse med organisert friluftsliv og naturbasert reiseliv har det vært minst 18 dødsulykker med en ansvarlig til stede, hvor til sammen 22 mennesker har mistet livet. Innenfor klatreaktiviteter har antall dødsulykker ligget på rundt to omkomne pr. år. Vi ser at flere utenlandske klatrere har omkommet under klatring i Norge det siste ti-året sml. med tidligere. For skredulykker ligger antall dødsulykker på rundt fire omkomne pr. år. Som for klatring er det flere utlendinger blant de forulykkede det siste ti-året. Snøscooterførere som omkommer i skred forekommer også oftere enn før. Ser vi bort ifra utenlandske statsborgere og snøscooterførere i skredstatistikken, er antall omkomne skredtatte skiløpere o.a. omtrent tre pr. år. Som for klatrerelaterte aktiviteter er de fleste skred-forulykkede menn, som oppgis å være relativt erfarne. Aldersmessig er det stor spredning. 70 % av de forulykkede skredofrene har selv utløst skredet mens de har befunnet seg i terreng brattere enn 30 grader på lagdelt vintersnø. I forbindelse med aktiviteter som bl.a. fottur, sykkeltur, luftsport, ski (ikke skred), jakt og fiske (fall fra land), skjer det relativt sjeldent dødsulykker, inntil en til tre pr. år, pr. aktivitet. For drukning ved fritidsbåtulykker har det i gjennomsnitt omkommet 30 mennesker pr. år. Sammenliknet med tidligere har det her vært en liten nedgang. De ikke-motoriserte aktivitetene utgjør i gjennomsnitt fire av de 30 fritidsbåtulykkene (ca. 13 %). Drukningstallene for bading og fritidsdykking ligger på henholdsvis åtte og fire dødsulykker pr. år. Sammenliknet med tidligere har ulykkestallene innenfor disse kategoriene vært nokså stabile. Når det gjelder drukning ved fall gjennom is har det i gjennomsnitt omkommet tre mennesker pr. år, noe færre enn tidligere. Som for samtlige aktiviteter som er med i undersøkelsen er menn og gutter i flertall. I rapporten oppsummeres ellers fellesnevnere knyttet til årsaksforhold. Der det har skjedd dødsulykker i forbindelse med organisert friluftsliv dokumenterer rapporten to domfellelser som resulterte i betinget fengselsstraff for den ansvarlige.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;67
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectulykkeren_US
dc.subjectdødsulykkeren_US
dc.subjectfriluftsliven_US
dc.titleDødsulykker i norsk friluftsliv 2000-2020en_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Aktivitetslære: 332en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/