Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Elsa
dc.contributor.authorSonne, Lasse
dc.date.accessioned2021-02-10T11:36:10Z
dc.date.available2021-02-10T11:36:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7860-461-8
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727169
dc.description.abstractDette er en statusrapport om idrettens arbeid for mangfold og mot rasisme. Rapporten består av de to delene (1) Bakgrunn og (2) 2020-undersøkelsen om rasisme og diskriminering. Selve undersøkelsen er syv-delt og svarer opp status og arbeidet som gjøres i de 55 særforbundene tilknyttet NIF. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2020. Alle de 55 forbundene svarte på undersøkelsen. Delundersøkelse 1 henvendelser og saker viser at ni av 55 forbund bekreftet at de har mottatt saker, og av disse har de fleste bare 1-2 saker årlig. Videre oppgav 37 forbund at de har et rapporteringssystem, men bare 14 oppgav link til en webside med informasjon for varslingsaker. Av dem som ikke hadde noe rapporteringssystem, ble det gjerne oppgitt at det så langt ikke har vært en aktuell problemstilling. I delundersøkelse 2 regelverk oppgav 16 forbund at de har eksplisitt nevnt rasisme i eget regelverk, mens 18 eksplisitt nevner diskriminering i regelverket. I tillegg har syv av disse forbundene et regelverk som spesifikt tar opp rasistiske handlinger fra tilskuere eller publikum på idrettsarrangementer. Delundersøkelse 3 forebyggende opplæring viser at 17 forbund har gjennomført opplæring i forebygging og/eller håndtering av rasisme og diskriminering i sine respektive forbund. Videre rapporterte 28 av 55 forbund at de ikke tar opp rasisme på noen nivåer av trenerutdannelsen. 11 forbund vet ikke. I delundersøkelse 4 kampanjer og tiltak ble det etterspurt i hvilken grad holdningsskapende kampanjer (rasisme/diskriminering). Det ble også spurt om tiltak for å rekruttere flere med synlig minoritetsbakgrunn var gjennomført. Syv forbund rapporterte at dette var gjort. 23 forbund planlegger å gjennomføre tiltak i 2021. I delundersøkelse 5 planverket oppgav 15 forbund at de har rasisme nevnt i det overordnete planverket. 16 forbund har nevnt eller beskrevet diskriminering i samme dokument. Forbundene ble utfordret på å nevne tiltak de mente kunne redusere rasisme og øke mangfold i norsk idrett. Det tiltaket flest forbund nevnte, var ulike versjoner av opplæring, synliggjøring (konstant diskutere) og bevisstgjøring (nulltoleranse). I delundersøkelse 6 deltakelse av personer med synlig minoritetsbakgrunn, rapporterte de 55 forbundene ut fra hvilket inntrykk de hadde ut fra sitt kjennskap til forbundets aktiviteter. Størst deltakelse et det i barne- og ungdomsidrett og breddeidrett. Deltakelsen var ikke desto mindre opplevd som mindre sammenliknet med befolkningen som helhet. For eliteidrett og trenere opplevde forbundene ‘lavere’ eller ‘nesten ingen’ deltakelse av personer med synlig minoritetsbakgrunn. Tillitsvalgte skilte seg ut ved at bare ett forbund mener at den speiler samfunnet for øvrig. Delundersøkelse 7 øremerkede midler i budsjettet viser at fem forbund har øremerkede midler i budsjettet for tiltak mot rasisme og diskriminering. Syv forbund har øremerkede midler til å øke deltakelse av personer med synlig minoritetsbakgrunn. Rapporten peker på at utfordringene med rasisme og diskriminering ikke er et resultat av manglende politiske føringer, men bør kunne sees som et resultat av mangelfull implementering av føringer som vil kunne bidra til bedre inkludering i samfunnet via idretten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;64
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectidretten_US
dc.subjectmangfolden_US
dc.subjectrasismeen_US
dc.titleIdrettsglede for alle: Arbeid for mangfold og mot rasismeen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterneen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.source.pagenumber62en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/