Show simple item record

dc.contributor.authorGimre, Stein Kjetil
dc.date.accessioned2020-12-30T10:16:27Z
dc.date.available2020-12-30T10:16:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721096
dc.description.abstractHensikten har vært å tydeliggjøre behovet for en forståelse av dybdelæring og kroppslig læring. En felles forståelse virker nødvendig for å gi et godt utgangspunkt for implementeringen av LK20. Jeg forsker på dette med problemstillingen «Hvordan forstå kroppslig (dybde) læring og de tverrfaglige temaene i kroppsøvingsfaget på ungdomskolen?» For å svare på denne problemstillingen har jeg gjennomført tre dybdeintervjuer av kroppsøvingslærere på ungdomskoler og gjort en kvalitativ dokumentanalyse av dokumenter som er førende for utarbeidelsen av læreplanen. Mine funn er at kroppsøvingslærere har et behov for å få en forståelse for nye begreper i forkant av en implementeringsprosess. Et annet funn er at det er lite fokus på kroppslig læring i dokumentene som har formet LK20. En sentral utfordring for en vellykket implementeringsprosess er fokus og tid. Oppgaven er profesjonsretta med utgangspunkt i de utfordringer og muligheter skolen står overfor når LK20 skal implementeres. Den vil ta utgangspunkt i dybdelæring, kroppslig læring og de tverrfaglige temaene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.titleKroppslig læring og de tverrfaglige temaene. Et utgangspunkt i dybdelæringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright The Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record