Show simple item record

dc.contributor.authorMagnussen, Emil
dc.contributor.authorLarsen, Eirik Ryvænge
dc.date.accessioned2020-09-24T14:49:09Z
dc.date.available2020-09-24T14:49:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679554
dc.description.abstractBygg og anleggsbransjen blir ofte omtalt som en bransje hvor aktørene er svært konservative. Forskning og statistikk viser også at det er den bransjen som er svakest når det kommer til innovasjonsaktivitet (SSB, 2019). Gjennom masteravhandlingen har vi hatt et fokus på hvorfor innovasjonsnivået i bransjen er så lavt og gjennom teori funnet drivere og utfordringer for å skape innovasjon i bransjen. Gjennom teorigjennomgangen så har vi funnet seks drivere som kan være underliggende faktorer til hvorfor innovasjon feiler. Med disse driverne har det blitt utviklet en modell som er knyttet opp mot hindringer for innovasjonskapning. De seks hoveddriverene for dette er; Marked, Kompetanse, Tid, Organisasjon, Miljømessige og Finansiering. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Østlandet, hvor hovedfokuset vil være på oppføring av nybygg. Dette er for å avgrense forskningsområdet noe, men resultatene vil nok sies å være generaliserbare til andre deler av landet og andre deler av bransjen. Utvalget består hovedsakelig av 5 informanter, som alle representerer fem større norske virksomheter. Disse er valgt ut i henhold til noen kriterier vi anså som hensiktsmessige for forskningens relevans og generaliserbarhet. Informantene er valgt i henhold til at det ofte er større aktørene som hovedsakelig står for majoriteten av innovasjoner som blir gjort (Douthwaitea, Keatingeb, & Park, 2000). Når det kommer til selve driverne som har blitt identifisert gjennom det teoretiske grunnlaget, fremkommer det at alle har en påvirkningskraft i ulike grader og det er ikke gjort blitt funn i forskningen som tyder på at det er noen andre vesentlige drivere enn de som er nevnt i teorigrunnlaget. Gjennom arbeidet er det gjort mye analyse for å fastslå hvorfor innovasjonsnivået i bransjen er så lavt. Det er vanskelig å rangere de ulike driverne ettersom det er kvalitative studier hvor enkeltpersoners meninger fort kommer frem. Allikevel er det trender og samsvaringer med annen forskning. Med dette som bakgrunn er konklusjonen at de to drivere som blir arrangert som sterkest hos de ulike aktørene, er finansielle og markedet. Det ble tidlig dannet et bilde av hvor dypt pris og kostnad var innebygd i bygg og anleggsbransjens mekanismer. Det opereres med små marginer, noe som medfølger en stor økonomisk sårbarhet. Viljen til å på å ta seg det som blir ansett som unødvendig risiko er marginal, ved tilfeller hvor det har vært gjort investeringer knyttet mot en mer innovativ byggeplass har dette blitt gjort i viten om gevinst i from av god omtale utad. Det blir lagt mye press på at markedet er kjernen til problemet, og dette er noe vi ser igjen hos alle informantene. Bransjens markedsmekanismer er brutale i from av konkurranser, hvor 80% av fokuset ligger på pris. Ettersom innovative kostnader må fordeles utover prising av prosjekter, blir dette en kostnad man ser at markedet ikke er villig til å betale for. Dette gjør at spesielt de informantene tilhørende private virksomheter anser det som meget høy risiko å drive med innovasjon i større skala på egen regning. Risikoen legges til grunn i usikkerhet rundt nye krav og reguleringer, men også til hvilke typer prosjekter som kommer fremover i tid. Som vi ser i tabellen over våre funn så ser vi at det er finansiering som slår ut som den sterkeste driveren. Marked skårer også høyt. Under våre undersøkelser og analyse, må det sies at det var noe vanskelig å skille disse mot konklusjonen. Begge driveren bygde opp mot samme konklusjon om at det ikke var betalingsvilje i markedet for innovasjonsskapende prosesser eller produkter og at dette var grunnen til at bransjen ikke satset på innovasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectstudieindøken_US
dc.titleHvorfor er innovasjonsnivået så lavt hos virksomheter i bygg og anleggsbransjen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright the Author(s)en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record