Show simple item record

dc.contributor.authorHenning, Thomas Dalvang
dc.contributor.authorNikkerud, Marius
dc.date.accessioned2020-09-24T11:32:34Z
dc.date.available2020-09-24T11:32:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679470
dc.description.abstractSamfunnet og verden forøvrig preges i dag av store endringer og behov for omstilling. Disruptive teknologier og omfattende digitalisering er i ferd med å skape et omfattende paradigmeskifte, noe som for organisasjoner sin del fordrer handling. I denne masteravhandlingen retter vi fokus på hvorvidt en leders lederstil har en sammenheng med motivasjonen til de ansatte, da for videre å sette dette i relasjon til organisatorisk læring. For å kunne belyse dette tar vi utgangspunkt i Huber (1991) sitt læringsrelaterte rammeverk og Deci og Ryan (1985) sin selvbestemmelsesteori. Med dette søker vi nærmere bestemt å kartlegge ringvirkninger av lederstil, da for å danne et teoretisk grunnlag for hvordan disse påvirker motivasjonen til organisasjonenes ansatte og organisasjoners læring. Gjennom vår litteraturgjennomgang har vi gått i dybden på både organisatorisk læring og selvbestemmelsesteorien. Her har vi funnet mye av interesse, deriblant grunnlag for flere potensielle sammenhenger mellom disse. Dette har vi videre benyttet i vår utarbeidelse av hypoteser og forskningsmodell. Vi ser av litteraturen en relativt klar tendens til at den autonome lederstilen vil føre til de mest motiverte medarbeiderne, samt det beste utgangspunktet for organisatorisk læring. Teorigrunnlaget og de initierte sammenhengene har vi videre testet for gjennom å gjennomføre en spørreundersøkelse i facebookgruppen “Børsforum”. Resultatene etter endt spørreundersøkelse og videre analyse indikerer at det eksisterer en direkte sammenheng mellom henholdsvis autonom lederstil og psykologiske behov, autonom ledelse og individuell læring, samt en sammenheng mellom psykologiske behov og grad av indre motivasjon. Det indikeres dog ikke en tilstrekkelig signifikant sammenheng mellom indre motivasjon og organisatorisk læring når vi tar identifisert og integrert regulering i betraktning. En signifikant sammenheng i denne forbindelse fordrer at man utelukkende baserer seg på indre regulering, altså ren indre motivasjon. Vi har også testet for indirekte sammenhenger, hvorav vi bekrefter de mekanismer som selvbestemmelsesteorien fremmer. Her fant vi en betydelig indirekte sammenheng for variabelen psykologiske behov, der denne medierer relasjonen mellom autonom ledelse og motivasjon. For relasjonen mellom psykologiske behov og organisatorisk læring derimot, finner vi at motivasjon ikke medfører noen signifikant indirekte sammenheng.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectstudiestrategien_US
dc.titleViktigheten av lederens rolle i et samfunn i endring : Kartlegging av sammenhenger mellom lederstil, behov, motivasjon og læring i organisasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright the Author(s)en_US
dc.source.pagenumber152en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record