Show simple item record

dc.contributor.authorSverre, Beate Lie
dc.contributor.authorJensen, Liv Helene
dc.contributor.authorStenhammer, Anne Skjæret
dc.contributor.authorSandsleth, Marit Gjone
dc.contributor.authorFrisnes, Hjørdis
dc.date.accessioned2020-09-14T08:50:26Z
dc.date.available2020-09-14T08:50:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677574
dc.description.abstractI sluttrapporten for aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé - ASK presenteres prosjektets bakgrunn med redegjørelser for demografi, mangfold og tidligere forskning om studenter i høyere utdanning som har majoritetsspråket som andrespråk og pedagogiske metoder tilpasset disse studentene. Videre beskrives nasjonale strategier og Universitet i Sørøst-Norge (USN) sine utdanningspolitiske målsettinger om å øke andelen av minoritetsstudenter i høyere utdanning og å utvikle høy utdanningskvalitet. Det gjøres rede for bakgrunnen for at den aktuelle utdanningsinstitusjonen ønsket endringer og utvikling av utdanningsfaglig kompetanse i pedagogiske tilnærminger til sykepleierstudenter med norsk som andrespråk. De metodiske tilnærmingene presenteres ved beskrivelser av prosjektets design, hensikt og målsettinger, problemstillinger, organisering og metoder for datagenerering og analyse. Resultatene fra prosjektet oppsummeres med beskrivelser av Akademisk språkkafé – ASK. Tid og sted for ASK, strukturen og læringsaktivitetene i ASK, veilederne og læringsmiljøet i ASK, samt sykepleierstudentene med norsk som andrespråk, blir grundig presentert. Det argumenteres for at ASK har medført flere kollektive læringsprosesser i organisasjonen, og en rekke strukturelle endringer i utdanningsinstitusjonen diskuteres. Den gjennomførte og planlagte kunnskaps- og erfaringsdeling fra ASK oppsummeres. Det konkluderes med at prosjektets mål om å utvikle læringsaktiviteter og gode læringsarenaer for norskspråk- og sykepleiefaglig utvikling for sykepleierstudenter med norsk som andrespråk er oppnådd. Prosjektet har også bidratt til utdanningsfaglig kompetanseutvikling for sykepleiefaglige ansatte og bibliotekarer i møtet med sykepleierstudenter med norsk som andrespråk. Rapporten avsluttes med en tale av en sykepleierstudent med norsk som andrespråk som deler sine erfaringer med å delta i Akademisk språkkafé – ASK.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectakademisk språkkaféen_US
dc.subjectN2en_US
dc.subjectsykepleiestudenteren_US
dc.subjectspråklæringen_US
dc.titleAkademisk språkkafé - ASK : et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt. Sluttrapporten_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US
dc.source.volume54en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International