Show simple item record

dc.contributor.authorVollebæk, Anne
dc.date.accessioned2020-08-24T09:12:23Z
dc.date.available2020-08-24T09:12:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673554
dc.description.abstractBakgrunn: Barn utsatt for tidlige barndomstraumer har en forhøyet risiko for utviklingsvansker som påvirker både emosjonell og kognitiv fungering. Denne studien utforsker fosterforeldres erfaringer med å ha omsorg for disse utviklingstraumatiserte barna. Problemstilling: Hvordan beskriver fosterforeldre sine erfaringer med å ha omsorg for utviklingstraumatiserte barn, og har tilførsel av kunnskap om nevrobiologiske konsekvenser etter omsorgssvikt har noen betydning for omsorgsutøvelsen? Metode: Studien har benyttet kvalitativ metode, med et deskriptivt og eksplorativt design. Et kurs for fosterforeldre om nevrobiologiske konsekvenser etter omsorgssvikt er gjennomført som en del av studien. Studien bygger på semi-strukturerte individuelle intervju med fosterforeldre. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av Malteruds Systematiske Tekstkondensering. Resultat: Analysen resulterte i fire resultatkategorier; 1) Ha hjerte for saken, 2) Å tåle barnas sterke uttrykk, 3) Anerkjennelse i jobben og 4) Å bli spist opp. Et nytt begrep; ”En profesjonell centimeter” ble utviklet fra empirien og anvendt i diskusjonen opp mot teori. Konklusjon: Studiens funn viste at fosterforeldrene erfarte betydelige relasjonelle og reguleringsmessige utfordringer med barna. Studien viser også at fosterforeldre erfarte inspirasjon og anerkjennelse ved psykoedukasjon. Det nye begrepet ”En Profesjonell centimeter” ble brukt for å beskrive de særskilte utfordringer i forhold til arbeid med utviklingstraumatiserte barn. Begrepet kan beskrive det særskilte arbeidet som trengs for å legge til rette for relasjon, regulering, egen ivaretakelse og som profesjonalisering i feltet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectpsykisk helsearbeiden_US
dc.subjectfosterhjemen_US
dc.subjectfosterforeldreen_US
dc.title”En profesjonell centimeter” Om hvordan fosterforeldre beskriver sine erfaringer med å ha omsorg for utviklingstraumatiserte barn, og om tilførsel av kunnskap om nevrobiologiske konsekvenser etter omsorgssvikt har noen betydning for omsorgsutøvelsenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.source.pagenumber93.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record