Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEgeberg, Gunstein
dc.contributor.authorWølner, Tor Arne
dc.contributor.authorBjørnsrud, Halvor
dc.date.accessioned2020-06-09T12:15:08Z
dc.date.available2020-06-09T12:15:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657368
dc.description.abstractDe tre kommunene Kongsberg, Larvik og Notodden har implementert iPad som en læringsressurs for alle elever (1:1 iPad). Den foreliggende undersøkelsen gjelder lærernes erfaringer og vurderinger med innføring og bruk av 1:1 iPad ved deres skole. Et nettbasert spørreskjema ble sendt ut til de 999 lærerne i de tre kommunene og 784 lærere besvarte skjemaet (svarprosent: 78.5 %) Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 01.08.2019 -10.10.2019. Undersøkelsens intensjon er å kartlegge hvor lærere, skoler og kommuner befinner seg i prosessen med tilrettelegging av iPad som læringsressurs i undervisningen. Med det som bakgrunn, ble det utformet spørsmål og påstander for å få svar på hva lærerne mener om ulike momenter ved den kommunale implementeringen i skolesektoren. Spørreskjemaet inneholder 96 spørsmål som er strukturert i fire deler. Ved siden av informasjon om lærernes bakgrunn (del 1; 8 spørsmål), er det spørsmål om lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse - PfDK1 (del 2; 49 spørsmål), deres bruk av iPad i undervisningen (del 3; 22 spørsmål), deres erfaringer med skoleledelse, klasseledelse og PfDK (del 4; 17 spørsmål) og deres vurderinger av skolens strategi og betingelser for å fremme pedagogisk bruk av iPad. Alle spørsmål kunne besvares gjennom avkrysning av svaralternativer, i del 4 var det to spørsmål hvor ett av svaralternativene gir anledning til å skrive inn tekst (hybridspørsmål). Analysene og vår tolkning av svarene fra lærerne viser at de viktigste funnene i denne delen av skoleundersøkelsen kan sammenfattes under følgende hovedkategorier. Lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse - PfDK Lærernes bruk av iPad i undervisningen Lærernes erfaringer med skoleledelse, klasseledelse og PfDK Lærernes vurderinger av skolens strategi og betingelser for å fremme pedagogisk bruk av iPaden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;48
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectiPaden_US
dc.subjectnettbretten_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectIKTen_US
dc.subjectgrunnskoleren_US
dc.titleImplementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommuner : skoleundersøkelsen høsten 2019en_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/