Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Berit
dc.contributor.authorRotvold, Wenche
dc.date.accessioned2020-02-28T11:19:10Z
dc.date.available2020-02-28T11:19:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644340
dc.description.abstractBakgrunn: Barselomsorgen er i stadig endring og har i flere år blitt gradvis redusert fra en gjennomsnittlig ligge tid på barselavdelingen på 4,1 døgn i 1999 til 2.8 døgn i 2017. Som en følge av dette kom Nasjonalfaglige retningslinjer «Nytt liv og trygg barseltid for familien i 2014, utgitt av Helsedirektoratet, også kalt Barselretningslinjene. Man har grunn til å tro at ikke alle kommuner tilbyr hjemmebesøk til alle barselkvinner i tråd med retningslinjenes anbefalinger. Hensikt: Studiens hensikt er å se på om og hvordan retningslinjene for barselomsorgen blir fulgt opp. I tillegg ønsket vi å sammenligne oppfølgningen i Østfold fylke med resten av landet. Metode: Studien er kvantitativ. Det er gjennomført en elektronisk anonym spørreundersøkelse via Onlineundersøkelse.com og dataene er analysert via SPSS med Chi kvadrat tester. Funn: Litt over halvparten (54,8%) av barselkvinnene fikk hjemmebesøk av jordmor av det totale utvalget. Godt over halvparten (61,6%) fikk besøk på 1-3 dag etter hjemkomst slik som barselretningslinjene tilsier. Det var signifikant flere førstegangsfødende som mottok hjemmebesøk av jordmor sammenlignet med flergangsfødende. Alder, fødselsmetode, amming eller om barnet var innlagt på nyfødtintensiv var ikke assosiert med hjemmebesøk av jordmor. Førstegangsfødende hadde en signifikant større sannsynlighet til å få hjemmebesøk av jordmor sammenlignet med flergangsfødende, OR 1,66 95% KI (1,30-2,00). Ammeutfordringer og vonde bryst var de hyppigste behovene for hjelp som ble rapportert av barselkvinnene ved ønske om flere besøk. Sykt barn og egen helse ble rapportert som hyppigste årsak til at kvinnene oppsøkte legevakt / akuttmottak. Konklusjon: Litt over halvparten av barselkvinnene fikk hjemmebesøk av jordmor av det totale utvalget. Av disse mottok 2/3 hjemmebesøk av jordmor på 1-3 dag etter hjemkomst slik som barselretningslinjene tilsier. Ammeutfordringer og vonde bryst var de hyppigste behovene som ble rapportert av barselkvinnene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectjordmorfagen_US
dc.subjectbarselomsorgen_US
dc.titleJordmor på tidlig hjemmebesøk etter fødsel – en realitet?en_US
dc.title.alternativeKvantitativ tverrsnittstudie av barselkvinner i Østfold, sammenlignet med resten av Norge.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authorsen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber89en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record