Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Knut-Rune
dc.contributor.authorLie, Anne Liv Kaarstad
dc.date.accessioned2019-11-28T10:12:35Z
dc.date.available2019-11-28T10:12:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7860-397-0
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630869
dc.description.abstractHøsten 2018 ble det innledet et forsøk med å opprette stillinger for lærere i kombinasjonsstillinger knyttet til grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). De som ble tilsatt, arbeider til daglig i grunnskolen og har i de fleste tilfellene erfaring som praksislærere. Prosjektet er ett av flere tiltak som er knyttet til en utviklingsavtale mellom USN og Kunnskapsdepartementet, som har som formål å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innenfor universitetets profesjonsutdanninger. For å koordinere og lede dette arbeidet ble det opprettet en prosjektorganisasjon kalt USN Profesjon. USN Profesjon ledes av Kristin Barstad, og ordningen med kombinasjonsstillinger er ett av fire hovedsatsingsområder som omfatter både lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene ved USN. Denne rapporten tar for seg ordningen med kombinasjonsstillinger slik den har blitt gjennomført i den femårige grunnskolelærerutdanningen ved USN. Arbeidet er gjennomført i samråd med Arild Hovland, som er dekan ved Fakultet for humaniora, idrett og lærerutdanning, og Anne Fængsrud, som er visedekan for lærerutdanningen. Det empiriske grunnlaget for rapporten består i hovedsak av fokusgruppeintervjuer med lærere som er tilsatt i kombinasjonsstillinger ved hvert de fire studiestedene ved USN som tilbyr grunnskolelærerutdanning, og programkoordinatorene ved de aktuelle studiestedene. Vi retter en stor takk til alle de som på ulike måter har gjort arbeidet med denne rapporten mulig, og håper den vil stimulere til videre drøfting og kvalitetsutvikling av den femårige grunnskolelærerutdanningen ved USN.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;36
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectlærerenb_NO
dc.subjectkombinasjonsstillingernb_NO
dc.titleLærere i kombinasjonsstillinger - praksisnær teori og teorinær praksis?nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/