Show simple item record

dc.contributor.authorAnderson, Trine
dc.date.accessioned2019-09-19T07:42:19Z
dc.date.available2019-09-19T07:42:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617551
dc.description.abstractDe senere årene har den norske dagligvarebransjen vært gjennom store endringer, og det som tidligere har gitt konkurransefordeler svekkes nå i kjølevannet av nye. De siste årene har omsetningsveksten i markedet flatet ut, og en av forklaringsvariablene er knyttet til utviklingen av tilstøtende markeder som for eksempel dagligvaresalg på internett. Den økende digitale brukeratferden driver fremveksten av nytenkende aktører med andre tilnærminger til forbrukerne, og dette tvinger frem nødvendige tiltak hos de etablerte aktørene i kampen om å opprettholde sin posisjon i markedet. Eksperter mener at den økende digitaliseringen vil tvinge frem nye måter å gjennomføre kjøp på, hvordan kundene følges opp, butikkenes utforming og hva som tilbys kundene av produkter og tjenester. Vi har allerede begynt å se starten på disse endringene og samtlige aktører arbeider med utallige digitale løsninger som skal bidra til å løfte kundenes kjøpsopplevelse. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling formulert: Hvilke digitaliseringer er foretatt i norsk dagligvarebransje og hvilke utfordringer har virksomhetene opplevd i sitt arbeid med dette? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ studie av utvalgte dagligvareaktører i det norske markedet. Jeg har foretatt samtaleintervjuer med syv nøkkelpersoner fordelt på fire kjedekonsepter, og ut fra disse har jeg kartlagt hvilke digitaliseringer de har foretatt og hvilke utfordringer de knytter til arbeidet med dette. Det kommer frem av intervjuene at aktørene opplever økt press fra forbrukerne i takt med økt grad av digitalisering, og at maktbalansen mellom aktør og forbruker er i ferd med å endre seg. Økt digitalisering gir økt makt til forbrukerne, og kampen om kundene blir enda hardere. Det fremkommer også at konkurransen tilspisser seg fra konkurrenter i form av bransjeglidning, grensehandel og restauranter. Dette bidrar i sin tur til at dagligvareaktørene har sett seg nødt til å ta grep for å sikre fremtidig konkurransedyktighet. Resultatene fra intervjuene viser at det hovedsakelig dreier seg om seks typer digitaliseringer, nemlig elektroniske hylleforkanter, automatiske bestillingssystemer, selvbetalingskasser, etablering av nettbutikk, omnikanal og personalisering. Dette sett opp mot litteratur og tidligere funn finner jeg at utfordringene ved hver av de ulike digitaliseringene i høy grad samstemmer med de funn jeg har gjort. Mine funn gir derfor ytterligere støtte til den eksisterende litteraturen. Jeg avdekker i tillegg at de ulike digitaliseringene kan påvirke hverandre negativt, og at dette er en praktisk implikasjon som det er viktig for aktørene å være klar over i sitt arbeid med digitalisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudiestrateginb_NO
dc.titleDigitalisering i norsk dagligvarehandelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Author(s)nb_NO
dc.source.pagenumber112nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record