Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Katrine Hvitstein
dc.date.accessioned2019-08-28T12:48:49Z
dc.date.available2019-08-28T12:48:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611450
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven var å undersøke på hvilken måte elever og kroppsøvingslærere opplevde og beskrev læringsmiljøet, relasjonen, medvirkningen og deltakelsen i kroppsøvingsfaget på 10. trinn. Det var også interesse å få vite noe om kroppsøvingsarenaen kunne være en arena der relasjonen mellom elev og lærer kunne utarbeides på en annen måte enn i et klasserom. Metodene som ble benyttet for å besvare problemstillingene var deltakende observasjon og kvalitativt intervju. Masteroppgaven har blitt gjennomført ved hjelp av fjorten kvalitative intervju, derav tolv elever på 10. trinn (syv jenter og fem gutter) og to kroppsøvingslærere på 10. trinn. Deres opplevelser og beskrivelser ut ifra fenomenene som har blitt undersøkt ligger til grunn for resultatene i undersøkelsen. Resultatene viser at relasjonen mellom elev og kroppsøvingslærer er avgjørende for elevenes deltakelse og trivsel i kroppsøvingsfaget. Majoriteten som deltok beskrev at kroppsøvingsarenaen hadde stor betydning for både utarbeidelse, opprettholdelse og utvikling av relasjonen. Elevenes trivsel ble beskrevet ut ifra innhold og variasjon i kroppsøvingstimene, muligheten til medvirkning, samspill og tilhørighet med medelever og kroppsøvingslærernes didaktiske og relasjonelle kompetanse. Elever med ulike erfaringer med organisert idrett på fritiden opplevde en økt grad av trygghet, spesielt i ulike gruppeinndelinger i kroppsøvingstimene. I denne masteroppgaven har det blitt gjort undersøkelser av kroppsøvingsfaget, og resultatene har vist at læringsmiljøet består av flere betydningsfulle faktorer, og på den måten var relasjonen, medvirkningen og deltakelsen sentralt for elevenes mestring og trivsel i kroppsøvingsfaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.title«Relasjonens betydning i kroppsøvingsfaget». En kvalitativ studie om læringsmiljø, relasjoner, medvirkning og deltakelse i kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright The Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record