Show simple item record

dc.contributor.authorLiabø, Lasse Henrik Klever
dc.date.accessioned2019-02-11T11:48:58Z
dc.date.available2019-02-11T11:48:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584772
dc.description.abstractI denne masteroppgaven redegjør jeg for hvilke synspunkter og perspektiver som ligger til grunn for Odd sitt arbeid med talentutvikling. Jeg har anvendt en holistisk økologisk tilnærming i en kvalitativ casestudie angående utviklingsmiljøet i ungdomsavdelingen til Odd Ballklubb. Tilnærmingen gjør det mulig å søke og avdekke komponenter som enten påvirker utøveren eller sees på som miljømessige suksessfaktorer. Talentutvikling blir sett på som en viktig faktor for suksess (De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg & Shibli, 2006). På bakgrunn av dette velger flere og flere klubber å prioritere talentutvikling. Tidligere forskning på talentutvikling er påvirket av stor uenighet om hvilke faktorer som forutsier fremtidig suksess. i lys av manglende presisjon på idrettslige suksesskriterier, vil den holistisk økologiske tilnærmingen fremme en mer helhetlig måte å drive med talentutvikling. Gjennom dokumentanalyse av strategiplan, intervjuer og observasjoner av klubbens trenere har jeg forsøkt å belyse hvordan klubben teoretisk og praktisk arbeider med talentutvikling. Funnene i studien viser at Odd arbeider strukturert med å skape et omsorgsfullt og utviklende miljø med gode relasjoner til relevante personer og domener. Gjennom et godt samarbeid med skole, trener, foreldre, jobber Odd for at spilleren skal ha et omsorgsfullt utviklingsmiljø. Miljøet skal ta vare på spilleren samtidig som det gis mulighet til utvikling i eget tempo. Odd anerkjenner at spillerne har ulike medfødte egenskaper og ferdigheter, men ser på dette som mindre viktig. Derimot prioriteres innsats og hardt som en avgjørende suksessfaktor. Kombinert med et langsiktig utviklingsfokus ønsker klubben å utvikle spillere som har rette idrettslige- og mentale ferdigheter for å klare seg på Norges toppnivå. Odd velger å trene spillernes mentale ferdigheter på lik linje som tekniske- og taktiske ferdigheter. Gjennom eierskap til egen utvikling skal spilleren selv være ansvarlig egen utvikling både som menneske og fotballspiller.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectspillerutviklingnb_NO
dc.subjecttalentutviklingnb_NO
dc.subjectfotballnb_NO
dc.subjectfotballspillerenb_NO
dc.titleCasestudie av Odd Ballklubb sin talentutviklings virksomhetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright The Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Physical education and sport psychology: 333nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record