Show simple item record

dc.contributor.authorMäki, Essi Annika
dc.date.accessioned2019-02-07T12:09:00Z
dc.date.available2019-02-07T12:09:00Z
dc.date.copyrightCopyright the Author
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584338
dc.description.abstractDette er min masterstudie innenfor innovasjon og ledelse ved Høgskolen i Sørøst- Norge. Temaet er ledelsesatferd og sikkerhet i Arbeids og velferdsforvaltningen (NAV). Forskning viser at ledelse har en viktig betydning for sikkerheten på arbeidsplasser, for medarbeidernes deltakelse, holdninger og motivasjon til å handle på en måte som ivaretar sikkerheten. På den andre siden er sikkerhet på arbeidsplassen både en arbeidsgiver- og arbeidstakeransvar. Usikre arbeidsforhold kan ha konsekvenser og føre til ”turnover”, fysiske og psykisk helseplager, fravær fra arbeid og økonomiske og sosiale kostnader til samfunnet. Hovedfokus i denne studien er ledelsesatferd og sikkerhet, og forskningsspørsmålet er; hvilken betydning ledelsesatferd kan ha for sikkerheten på arbeidsplassen? Bakgrunnen for dette er at arbeidstakere innenfor flere yrker blir utsatt for vold og trusler, det foreligger statistikk om arbeidsulykker, skader og om vold og trusler, men underrapportering er et kjent problem. Sikkerhetsforskning har hatt fokus på bransjer som kan betegnes som høysikkerhets- og mannsdominerte bransjer, som olje, gass og bygge-bransjen. Formålet med dette studiet er å tette forskningshull og bidra til kunnskap om sikkerhet og ledelsesatferd i offentlig sektor. Denne studien er utført som en kvantitativ undersøkelse hvor det ble sendt ut et Questback, dvs. et nettbasert spørreskjema, som kartlegger ledelsesatferd; transformasjons- og transaksjonsledelse. I tillegg til dette ble det kartlagt sikkerhetsoverensstemmelse, sikkerhetsdeltakelse og sikkerhetsutfall. Til sammen har dette gitt et bilde av sikkerhetssituasjonen I NAV. Spørreskjemaet ble sendt til 377 respondenter i NAV, av disse var 256 kvinner og 121 menn. Til sammen svarte 227 respondenter på undersøkelsen, og av disse var det 156 kvinner og 71 menn. Resultater i undersøkelsen viser at ledelsesatferd har sammenheng med sikkerheten i NAV. Transformasjonsledelse har positiv effekt på medarbeidernes deltakelse i sikkerhetsrelaterte temaer på arbeidsplasser og for at arbeidet utføres i samråd med gjeldende rutiner og regler. Størrelsen på NAV-kontoret og manglende ledelse øker hyppigheten av vold og trusler, og alvorlighetsgraden av vold og trusler vil være mindre dersom medarbeiderne inkluderes i det sikkerhetsmessige arbeidet. Konklusjonen er at ledelsesatferd har en betydning for sikkerhet, ikke bare på høyrisiko arbeidsplasser, men også i offentlig sektor, som tradisjonelt sett har vært karakterisert som lav sikkerhetssektor.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectSikkerhetnb_NO
dc.titleLedelsesatferd og sikkerhetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record