Show simple item record

dc.contributor.authorNyblin, Geir Wiibe Østerdahl
dc.date.accessioned2019-01-31T11:45:50Z
dc.date.available2019-01-31T11:45:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583314
dc.description.abstractMasteroppgaven består av en artikkel og en refleksjonsoppgave. Gjennomgangstema for oppgaven er holdninger blant sykepleiere i somatiske akuttmottak. Formål: Formålet med studiet er å belyse sykepleiernes holdninger til pasienter med psykiske lidelser. Det vurderes om det er en sammenheng mellom bakgrunnsvariabler og positive eller negative holdninger. Videre diskuteres forskjeller og likheter med andre tilsvarende studier gjort i andre land. Teoretisk forankring: Artikler og litteratur om holdninger basert på Hummelvoll og Tornicrofts definisjoner, samt relevante offentlige dokumenter som omhandler tiltak for å forbedre holdningen til psykisk lidelse. Metode: Studiet er gjennomført som en tverrsnittsundersøkelse ved tre akuttmottak og en intensivavdeling. 294 sykepleiere og spesialsykepleiere ble invitert til å delta. 173 svarte på et spørreskjema Community Attitude toward Mentally Ill (CAMI), samt et skjema med spørsmål om bakgrunn. Resultater: Studien viste at holdningene til pasienter med psykiske lidelser var generelt positive blant respondentene. Det var ingen signifikant sammenheng mellom bakgrunnsvariablene og sykepleiernes holdninger. Respondentene svarte mindre positive på spørsmål som omhandlet lokalisering av psykiatriske behandlingsinstitusjoner i nærmiljøet. Konklusjon: Studien viser at sykepleiere har gode holdninger i møte med mennesker med psykiske lidelser. Mangel på differensiering mellom de forskjellige psykiatriske diagnosene gjorde det vanskelig å svare på noen av spørsmålene. Videre forskning for å finne mulige forklaringer på hva som forårsaker positive og negative holdninger er anbefaltnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectpsykiske lidelsernb_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.subjectakuttmottaknb_NO
dc.subjectstigmanb_NO
dc.titleKartlegging av sykepleieres holdninger til pasienter med psykiske lidelser i somatiske akuttmottak. En spørreskjemaundersøkelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.source.pagenumber96.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record