• Kulturelt mangfold og fremtidens skole: En kritisk diskursanalyse 

      Martinez, Viviana Paola Ibarra (Master thesis, 2018)
      Sammendrag: Temaet for denne masteroppgaven er fornyelsen av læreplanverket i skolen og det kulturelle mangfoldet. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er ferdigstilt og skal erstatte Generell del ...