Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Marte Ødegaard
dc.contributor.authorSkjeggerud, Line
dc.date.accessioned2018-10-10T11:22:46Z
dc.date.available2018-10-10T11:22:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567401
dc.description.abstractFormål: Ved gjennomgang av litteraturen innen begrepet psykologisk avkobling savnet vi mer beskrivende forskning ved tiltak for å bedre kunne koble av fra jobb på fritiden. Empiriske studier har vist at aktiviteter man gjør på fritiden, slik som for eksempel trening, være med venner eller jobbrelaterte aktiviteter, kan ha en effekt på psykologisk avkobling. Med en antakelse om at personlighet også påvirket avkobling ønsket vi i tillegg å se om personlighetstrekk kan spille en rolle i dette forholdet. Hovedformålet er derfor å øke forståelsen mellom aktiviteter gjort på fritiden og grad av avkobling fra en jobbdag til den neste, samtidig som vi ser på personlighet sin rolle i denne konteksten. Metode: Vi har gjennomført en kvantitativ studie, som er utført som en tverrsnittstudie. I vår metode har vi brukt et deskriptivt design på en del av variabelsettet, da formålet med studien var å avdekke empiriske sammenhenger mellom variabler. På de variablene vi ikke fant noe eksisterende forhold har vi brukt en eksplorativ tilnærming. Datainnsamlingen ble gjennomført med en spørreundersøkelse, som ble utført på kunnskapsintensive bedrifter. Vi fikk 207 respondenter på undersøkelsen. Resultater: Funnene indikerer at det er en negativ sammenheng mellom jobbrelaterte aktiviteter og psykologisk avkobling fra en jobbdag til den neste. Det ble ikke funnet noen dirkete koblinger mellom personlighetstrekk og psykologisk avkobling, men personlighet modererte forholdet mellom aktiviteter og psykologisk avkobling i noen tilfeller. Ved å introdusere personlighetstrekk ekstrovert i koblingen mellom god søvn og psykologisk avkobling fant vi et negativt forhold. Videre fant vi et positivt forhold mellom fysisk aktivitet, personlighetstrekk åpenhet og psykologisk avkobling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudiestrateginb_NO
dc.subjectpsykologisk avkoblingnb_NO
dc.titleAvkobling fra arbeid : En kvantitativ studie med fokus på grad av avkobling fra arbeid og forhold som kan påvirke dette.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authorsnb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record