Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEngan, Tine
dc.contributor.authorEnger, Ole-Anders
dc.date.accessioned2018-10-10T11:09:27Z
dc.date.available2018-10-10T11:09:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567384
dc.description.abstractKonseptet ’delingsøkonomi’ kan forklares som en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper. Vi vil spesielt trekke frem hvordan delingsøkonomien skiller seg fra den mer tradisjonelle økonomien. De økonomiske aspektene i delingsøkonomien belyses ved hjelp av noen grunnleggende modeller. Vi trekker blant annet inn en modell som er egnet til å studere allokering av kapital mellom husholdninger og hvordan man kan oppnå såkalt Pareto-effektive kontrakter, og vi ser på hvordan et plattformselskap passer inn i dette. Transaksjonskostnader kan forhindre effektive kontrakter. På grunn av teknologien som anvendes i delingsøkonomien, vil transaksjonskostnadene kunne være betydelig lavere her. Dermed kan Pareto-forbedringer og mer effektiv bruk av kapitalen, økt verdiskapning, oppnås. Et særlig spørsmål knyttet til delingsøkonomier er forbrukerbeskyttelse: I den grad tilbydere på delingsplattformene blir å betrakte som selskaper, kommer bindende forbrukerkjøpsregler (preseptoriske kontraktbetingelser) til anvendelse ved kjøp og salg av varer. Ved kjøp og salg av tjenester, finner vi ut at mange av forbrukerrettighetene faller bort. Dette betyr at ikke bare delingstjenester, men også tradisjonelle bransjen for utleie av tjenester, har lite preseptorisk lovgivning å forholde seg til. Samtidig er det blitt fremstilt (NOU, 2017:4 kap. 6.6.1) som entydig problematisk at forbrukerne, i situasjoner der de preseptoriske reglene ikke kommer til anvendelse, ikke får beskyttelsen som forbrukerlovgivningen pretenderer å gi. Gjennom et funksjonelt perspektiv på kontraktsreglene ønsker vi å kritisk vurdere dette synspunktet. Vi vil fremheve at fordi kontraktspriser er endogene (bestemmes gjennom et samspill mellom to sider i et kontraktsforhold), vil designen av rettsreglene måtte være gjensidig fordelaktige for å kunne beskytte den antatt svake part (forbrukeren på etterspørselssiden i kontaktene som formidles gjennom delingsplattformene). Dette vil vi gjøre gjennom teoretiske analyser og gjennom en komparativ case-studie: I oppgaven vil vi kontrastere markedet for bildeling og bilutleie. Det er forsket lite på delingsøkonomi og bildeling i Norge (de fleste studiene ser på bildeling med sjåfør eller samkjøring). Nabobil er den største delingsplattformen i Norge for bildeling mellom privatpersoner, og vi vil spesielt trekke inn denne i oppgaven. I det tradisjonelle bilutleiemarkedet er Hertz det største selskapet, og vi vil derfor bruke dette som sammenlikningsgrunnlag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudiebedøknb_NO
dc.subjectbilutleienb_NO
dc.subjectHertznb_NO
dc.titleDelingsøkonomi : Effektive kontrakter og forbrukerrettigheter eksemplifisert ved bildelingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authorsnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel