Show simple item record

dc.contributor.authorBalstad, Martin Kihle
dc.contributor.authorSkibrek, Magnus Lyder Flata
dc.date.accessioned2018-10-10T10:48:23Z
dc.date.available2018-10-10T10:48:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567370
dc.description.abstractLedelse er i dag et begrep som forstås på mange ulike måter av mange ulike mennesker, og det har stadig vært vanskelig å konkretisere forståelsen og dynamikken gjerne knyttet til ledelsespraksis. Ofte er dette begreper som kan oppfattes som svulstige, luftige og lite konkrete, uten praktisk hold i virkeligheten. Det er med dette utgangspunktet vi har tatt fatt på denne oppgaven, og sett på hvordan man som leder rent konkret vil kunne påvirke hvordan man blir oppfattet som person, og hvordan igjen dette vil kunne påvirke de ansattes motivasjon og adferd på jobb. I arbeidet med å finne en konkret ledelsesstil som kunne fungere i vår avhandling, falt valget på transformasjonsledelse. Selve begrepet transformasjonsledelse er relativt nytt, men adferden man gjerne knytter til det er relativt godt kjent. Hovedsakelig handler det om å være et eksempel på ønsket adferd, ha en karismatisk og empatisk fremtoning, være i stand til å se enkeltmennesker og forstå deres behov og evner/egenskaper. Det er gjerne sett i kontrast til den mer klassiske transaksjonsledelsen, hvor man gjerne er mer opptatt av det man gir og hva man får i form av lønn og utbytte. Vi har valgt å se hvordan ulike trekk ved en slik transformasjonsbasert ledelse påvirker de ansattes trivsel og syn på eget arbeidsmiljø og hvilke konsekvenser det medfører. For å få inngående kommentarer på hvordan arbeidet med trivsel og arbeidsmiljø gjøres i praksis, benyttet vi oss av en kvalitativ intervjurunde med ledere fra forskjellige norske bedrifter differensiert i bransjer. Når vi har sett på adferden til de ansatte på jobb har vi målt fire ulike utfallsvariabler; turnoverintensjon, prestasjon, prestasjonsunngåelse og hjelpende adferd. Vi fikk ett nærmere innblikk gjennom spørreundersøkelser hvor vi i hovedsak undersøkte arbeidshverdagen til heltidsansatte i ulike bedrifter i Norge. Vi har i gjennomføringen benyttet av oss av blandet metode. I blandet metode kombinerer vi kvantitative og kvalitative undersøkelser for å belyse temaet fra begge sider. Vi har funnet at det å fremstå som en idealisert leder som viser ønsket adferd er veldig viktig for å stimulere til et autonomt arbeidsmiljø, der de ansatte føler seg selvbestemte i eget arbeid. Følelsen av selvbestemt i eget arbeid vil igjen kunne øke den indre motivasjonen. Vi ser i resultatene at det både reduserer de ansattes vilje til å ville slutte i jobben, samt øker tilbøyeligheten de ansatte har til å ville hjelpe hverandre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudiestrateginb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleLedelse, motivasjon og jobbutfall : En blandet studie av sammenhengen mellom bruken av transformasjonsledelse og ulike former for jobbutfall som turnoverintensjon, prestasjon, prestasjonsunngåelse og hjelpende adferd.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authorsnb_NO
dc.source.pagenumber206nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record