Show simple item record

dc.contributor.authorMidtgarden, Martina Luzia Katharina
dc.date.accessioned2018-06-28T09:05:38Z
dc.date.available2018-06-28T09:05:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503513
dc.description.abstractRecovery er blitt et nøkkelperspektiv innen psykisk helsearbeid i mange land og stadig flere land har eller er i ferd med å implementere recovery-orientert praksis. Også i Norge gis det politiske og faglige føringer om at psykiske helsearbeidere bør arbeide recoveryorientert. Målet med studien er å undersøke hvordan psykiske helsearbeidere i kommunal tjeneste forstår begrepet recovery og hvordan de beskriver sin praktiserering ut fra sin forståelse. Studien er basert på en tematisk analyse av to fokusgruppeintervjuer med til sammen 9 psykiske helsearbeidere i kommunale tjenester for psykisk helse og rus fra to ulike kommuner. Funnene indikerte at helsearbeidere overveiende så på recovery som en individuell prosess som personen med psykiske lidelser gjennomgår for å oppnå et bedre liv og som helsearbeidere var innstilt på å støtte opp under. Informantene beskrev sin praksis først og fremst som en personorientert tilnærming og sin rolle som støttefunksjon. Sentralt for helsearbeidere var å finne fram til personens ressurser og egne mål for å ha en retning å gå etter i sin støtte. Funn tyder på at helsearbeidernes forståelse var preget av ulike betingelser i kommunene for å kunne arbeide recoveryorientert, f. eks. grunnet ulike tjenestetilbud for personer med psykiske helse- og rusproblemer, og ulik grad av tjenestens prioritering av recovery. Mer forskning vil kunne gi et bredere kunnskapsgrunnlag for å finne ut i hvilken grad psykiske helsearbeidere og tjenester vektlegger en kontekstuell forståelse av recovery i sin praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectrecoverynb_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidnb_NO
dc.titleRecovery – «det er sånn vi tenker» Psykiske helsearbeiderne sine forståelser av begrepet recoverynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757nb_NO
dc.source.pagenumber87 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record