Show simple item record

dc.contributor.authorHaugnæss, Anette
dc.contributor.authorKleven, Anita
dc.date.accessioned2018-06-28T08:58:21Z
dc.date.available2018-06-28T08:58:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503502
dc.description.abstractBakgrunn: Ungdata-undersøkelsen viste signifikant lavere resultat for ungdommens psykiske helse i den aktuelle kommunen, sammenlignet med Norge som helhet. Dette ble bakgrunn til at kommunen utarbeidet et pilotprosjekt inn mot ungdomsskolens åttende klasse, for å øke deres kunnskapsnivå om psykisk helse og styrke deres evne til å mestre hverdagens utfordringer. Hensikt: Studiens hensikt er å utforske elever og læreres erfaringer med undervisningsprogrammet #psyktnormalt. Teoretisk forankring: Studien tar utgangspunkt i litteratur og teori om sosial og emosjonell kompetanse og risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan påvirke unges psykiske helse. Samt teori om implementering av universelle tiltak og tverrfaglig samarbeid i skolen. Metode: Studien er kvalitativ, med et induktivt, deskriptivt, eksplorativt design, som har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Datainnsamlingen har foregått gjennom to fokusgruppeintervjuer, et med elevene og et med lærerne. Tematisk analyse er benyttet til å analysere datagrunnlaget. Resultater: Studien viser at begge informantgruppene er positive til undervisningsprogrammet. Elevene opplever større grad av åpenhet om psykisk helse og har fått økt kunnskap om normalitetsforståelse av psykisk helse. Videre opplever elevene å ha fått kunnskap om indre mestringsstrategier, men savner samtalegrupper for å håndtere opplevelsen av ytre press. Lærerne ønsker å bli inkludert i programmet med tydelige ansvarfordeling. Konklusjon: I lys av studiens funn ser deltagerne ut til å oppleve at undervisningsprogrammet har bidratt til økt bevissthet om grunnfølelsene og mobilisering av mestringsressurser hos elevene. Lærerne ser nytteverdien av undervisningsprogrammet, men har behov for større integrering av undervisningsprogrammet med for- og etterarbeid for å se sin rolle i skolehverdagennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectundervisningsprogramnb_NO
dc.titleLivet har litt sånne dumper, men det er #psyktnormalt En hermeneutisk-fenomenologisk studie av elever og læreres erfaringer med undervisningsprogrammet #psyktnormalt – psykisk helse i ungdomsskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804nb_NO
dc.source.pagenumber126 s., vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record