Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Hege Helseth
dc.date.accessioned2018-06-27T08:40:37Z
dc.date.available2018-06-27T08:40:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503158
dc.description.abstractBakgrunn: Studier viser at turnover blant sykepleiere i sykehjem er en økende bekymring og færresykepleiere ønsker å jobbe i sykehjem. Årsaker til at sykepleiere på sykehus velger å slutte er beskrevet i flere studier. En konklusjon som trekkes frem er betydningen av nærmeste leders rolle i arbeidet med beholde og rekruttere sykepleiere. Det er imidlertid begrenset kunnskap om årsaker til at sykepleiere slutter eller ikke ønsker å ha sykehjem som sin arbeidsplass. Hensikt: Studiens hensikt er å beskrive og fortolke avdelingslederes erfaringer med å rekruttere og beholde sykepleiere i sykehjem. Teoretisk rammeverk: Studien har en filosofisk hermeneutisk forankring og er inspirert av Bass og Apollos teori om transformasjonsledelse.Metode: Studien har et kvalitativt deskriptivt og fortolkende design. Data er samlet inn gjennom individuelle intervjuer med ti avdelingsledere i sykehjem. Dataanalysen er gjennomført etter Kvale og Brinkmanns trinnvise analyseprosess med fokus på meningskoding og meningsfortolkning. Resultater: Resultatene viste at deltakerne hadde en bevisst forvaltning av sitt personale. Som et ledd i å beholde sykepleierne la deltakerne vekt på å være tilstedeværende ledere som var tilgjengelig for å ansvarliggjøre og styrke den enkelte sykepleiers faglige utvikling. Deres erfaringer viste samtidig at arbeidsmiljøet spiller en sentral rolle for å beholde sykepleiere. I arbeidet med å rekruttere sykepleiere ble omdømme ansett som et alfa og omega. Erfaringene avdekket varierende praksiser og strategier for fremtidig rekruttering. Avdelingslederne fremhevet et behov for å tenke nytt, blant annet i form av tydeligere prioritering av spesifikke oppgaver som krever sykepleiekompetanse for å tiltrekke sykepleiere og gjøre sykehjemmet til en fremtidig, attraktiv arbeidsplass. Erfaringene viste at arbeidet med å beholde og rekruttere sykepleiere utfordret avdelingslederne i å finne en balanse mellom å tilrettelegge for faglig utvikling, støtte sykepleierne i selvstendige prioriteringer av oppgaver og økonomiske og organisatoriske rammer som noen ganger ble opplevd som et hinder. Konklusjon: Avdelingsledere spiller en viktig rolle i arbeidet med å beholde og rekruttere sykepleiere. Avdelingsledere oppfordres til å øke oppmerksomheten på hvordan ulike komponenter i transformasjonsledelse kan ha positive gevinster i arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere i sykehjem. God ledelse vil gi et godt omdømme og ansees som alfa og omega i å rekruttere og beholde sykepleiere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectrekrutteringnb_NO
dc.title«Å balansere mellom ledelse og administrasjon i et spenningsfelt med idealer og realiteter» - En kvalitativ studie om avdelingslederes erfaringer med å rekruttere og beholde sykepleiere i sykehjemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber84 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record