Show simple item record

dc.contributor.authorHeggenes, Jan
dc.coverage.spatialTinnelvanb_NO
dc.coverage.spatialNotodden
dc.date.accessioned2018-04-12T12:36:40Z
dc.date.available2018-04-12T12:36:40Z
dc.date.issued2018-04-12
dc.identifier.issn2464-3505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493906
dc.description.abstractElvestrekningen i Tinnelva på 1600 m fra Tinfos naturlig oppvandringshinder) og ned til innløp Heddalsvann har siden 2001 blitt undersøkt for å få et kvantitativt mål på rekruttering av ungfisk, særlig ørret. Ørekyte, stingsild og laks forekommer, men i betydelig mindre antall. Undersøkelsen i 2017 ble som i tidligere år gjennomført ved gjentatt elektrofiske på 7 utvalgte stasjoner, de samme som i årene 2001-2005, 2007-2010, 2012-2014 og 2016, og på vannføring på ca. 65 m3s-1. Stasjonene representerer ulike habitattyper på elvestrekningen. Resultatene for 2017 med beregnet gjennomsnittlig tetthet av ørret på 16-17 fisk per 100 m2, viser en betydelig nedgang, til mindre enn halvparten av tetthet i 2016 (33 ørret per 100 m2), og ligger nær bunnåret 2014 (13 ørret per 100 m2). Tettheter av ørret synes å ha gått ned etter 2008. Tettheter var relativt lave i periodene 2001-2003 og 2008-2013 med tettheter på 22-39 ørret per 100 m², mot høye tettheter på 50-100 ørret i perioden 2004-2007. Det er som i tidligere år, betydelige forskjeller i tettheter mellom stasjoner. Stasjonene med steinete substrat viser høyere tettheter særlig av sommergammel ørret. Tetthetene er lavere i den nederste del av elva (st. 7) hvor det også er finere substrat med mindre skjul. Tettheten av ørekyte var lav også i 2017, lavere eller omtrent de samme som i 2001, 2008- 2009 og 2013-2016, dvs. 0-3 ørekyte per 100 m2. Betydelig høyere tettheter (21-39 ørekyte per 100 m2) er funnet i øvrige år. Undersøkelsen i 2017 viste noe mer laks enn i 2016, ca. 1,3 laks per 100 m2, men dette er en nedgang siden år 2013 med høy naturlig rekruttering av laks på over 3 laks per 100 m2. Det har vært en relativt stor oppgang av gytelaks i perioden 2011-2017 (543-1200 fisk). Unntaket var et ‘bunnår’ i 2016 med oppgang av 271 laks. I 2017 var oppgangen i Skotfoss igjen betydelig med 720 laks. Dette vil sannsynligvis vil medføre flere rekrutter på elv i nærmeste år.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;23
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectørekytenb_NO
dc.titleUndersøkelser av ungfisk til ørret og laks i Tinnelva ved Tinfos, Telemark, høst 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2018 Jan Heggenesnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal