Show simple item record

dc.contributor.authorAuråker, Kine Poulin
dc.contributor.authorOmbye, Wibekke Kristine
dc.date.accessioned2018-03-27T08:20:51Z
dc.date.available2018-03-27T08:20:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492189
dc.description.abstractInnovasjon er blitt viktigere innenfor offentlig sektor de siste årene. Sektoren står i dag overfor ulike samfunnsutfordringer, blant annet vil kommunesammenslåing føre til økt antall innbyggere per kommune og krav til samarbeid. Med økende antall eldre i befolkningen og større krav til utdanning vil de største tjenesteområdene helse og skole ha behov for mer effektive og innovative løsninger. Dette fører til at kommunene er nødt til å bli mer innovative. De må finne løsninger og utnytte sine ressurser til det beste for befolkningen og ansatte i kommunene. Masteroppgaven har som formål å bidra med forskning på ledelse og innovasjonsarbeid i kommunale enheter. Vi har derfor utviklet en spørreundersøkelse som har til hensikt å måle innovasjonsevnen i norske kommuner. Undersøkelsen gir kommunene innsikt i hvordan kommuner arbeider med innovasjon og måloppnåelse. Dette gjøres gjennom å se på klima, entreprenøriell orientering, brukerorientering, dynamisk kapabiliteter, meninger, holdninger og ledelse. Denne undersøkelsen kan brukes til å måle hvordan status er for kommunen, iverksatte tiltak, og den kan gjentas på et senere tidspunkt for å måle forbedring. Funnene fra vår empiriske studie viser at visjon under klima, og utnyttelse (seizing) under dynamiske kapabiliteter har en positiv effekt på innovasjon i de kommunale enhetene. Studien viser også at støtte for innovasjon under klima, utnyttelse (seizing) under dynamiske kapabiliteter og meninger om endring har en positiv effekt på måloppnåelsen i enhetene. Ved ledelse ser vi at indirekte transformasjonsledelse, og belønning som er en dimensjon under transaksjonsledelse har en positiv effekt på måloppnåelse. Entreprenøriell orientering, brukerorientering og innovasjon har også en positiv effekt på måloppnåelsen i enhetene. Samlet for alle hoveddimensjonene finner vi at klima (TCI) og entreprenøriell orientering har en positiv effekt på innovasjon. Transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og entreprenøriell orientering har en positiv effekt på måloppnåelsen i enhetene. Vi finner også forskjell mellom kommunene ved dimensjonene aktiv tilsynsledelse under transaksjonsledelse og arbeidsdimensjonen under måloppnåelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectkommunernb_NO
dc.titleHvordan påvirker transformasjonsledelse og innovasjonsklima den måloppnåelsen som skjer i kommunale enheter? - en studie av innovasjonsarbeidet og måloppnåelse ved to kommuner i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber142nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record